Աշակերտներ

2018-2019 ուստարի

2-ական I դասարան՝ 41 աշակերտով

2-ական II դասարան՝ 51 աշակերտով

2-ական III դասարան՝ 55 աշակերտով

2-ական IV դասարան՝ 37 աշակերտով

2-ական V դասարան՝ 55 աշակերտով

2-ական VI դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական VII դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական VIII դասարան՝ 45 աշակերտով

1-ական IXդասարան՝ 28 աշակերտով

2-ական X դասարան՝ 33 աշակերտով

1-ական XI դասարան՝ 27 աշակերտով

1-ական XII դասարան՝ 25 աշակերտով

Ընդամենը 21 դասարան՝ 469 աշակերտով:

 

2017-2018 ուստարի

2-ական I դասարան՝ 52 աշակերտով

2-ական II դասարան՝ 57 աշակերտով

2-ական III դասարան՝ 37 աշակերտով

2-ական IV դասարան՝ 56 աշակերտով

2-ական V դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական VI դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական VII դասարան՝ 44 աշակերտով

1-ական VIII դասարան՝ 28 աշակերտով

2-ական IXդասարան՝ 42 աշակերտով

1-ական X դասարան՝ 26 աշակերտով

1-ական XI դասարան՝ 26 աշակերտով

1-ական XII դասարան՝ 13 աշակերտով

Ընդամենը 20 դասարան՝ 453 աշակերտով:

2016-2017 ուստարի

2-ական I դասարան՝ 60 աշակերտով

2-ական II դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական III դասարան՝ 56 աշակերտով

1-ական IV դասարան՝ 34 աշակերտով

2-ական V դասարան՝ 36 աշակերտով

2-ական V I դասարան՝ 42 աշակերտով

1-ական VII դասարան՝ 29 աշակերտով

3-ական VIII դասարան՝ 42 աշակերտով

1-ական IXդասարան՝ 26 աշակերտով

1-ական X դասարան՝ 28 աշակերտով

1-ական XI դասարան՝ 14 աշակերտով

2-ական XII դասարան՝ 42 աշակերտով

Ընդամենը 19 դասարան՝ 446 աշակերտով: